Tagged: Hindu Mythology

NAARAYAN NAARAYAN 2

NAARAYAN NAARAYAN

Even if our eyes are closed but still we will recoginze Naarad Muni as soon we hear on TV ‘ NAARAYAN …..NAARAYAN ‘ .